Arbeidsvarsling

[cs_content][cs_element_section _id=”1″ ][cs_element_layout_row _id=”2″ ][cs_element_layout_column _id=”3″ ][cs_text class=”h-responsive”]

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling. Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeid på og ved alle offentilige veier, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke.

Kurs 1 Arbeid på vei – Grunnopplæring
Kurs 2 For ansvarshavende
Kurs 3 Trafikkdirigering

I Håndbok N301 «Arbeid på og ved veg» (vedlegg 2: Opplæring) står det mer utfyllende om kravene til opplæring.

Kursbevis
Fra og med 1. april 2018 er kun kursbevis som er utstedt hos Apropos Internett gyldig.

For mer informasjon og tilbud kontakt oss

[/cs_text][/cs_element_layout_column][/cs_element_layout_row][/cs_element_section][cs_responsive_text selector=”.h-responsive” compression=”3.0″ min_size=”5px” max_size=”15px” type=”classic:responsive-text” istrusted=”1″][/cs_content]