Masseforflyttning maskin

[cs_content][cs_element_section _id=”1″ ][cs_element_layout_row _id=”2″ ][cs_element_layout_column _id=”3″ ][cs_text class=”h-responsive”]

Alle som skal føre en anleggsmaskin i Norge må ha gyldig kompetansebevis for den aktuelle maskintypen.For å føre en anleggsmaskin må man ha gjennomgått sertifisert sikkerhetsopplæring på den enkelte maskintypen. Teoridelen er felles for alle maskintypene og den praktiske delen må gjennomføres pr. maskintype. Vår opplæring omfatter maskinklassene M1 – M6.

Etter endt teori må man gjennomføre opplæring i praktisk bruk (modul 3) på hver enkelt maskintype. Når opplæring i praktisk bruk er ferdig, må man gjennomføre 32 timer praktisk opplæring (modul 4) på hver enkelt maskintype. Den praktiske opplæringen kan også foregå i bedrift gjennom en fadderavtale.

For mer informasjon og tilbud kontakt oss.

[/cs_text][x_gap size=”500px” class=”cs-hide-md cs-hide-sm cs-hide-xs”][/cs_element_layout_column][/cs_element_layout_row][/cs_element_section][cs_responsive_text selector=”.h-responsive” compression=”3.0″ min_size=”5px” max_size=”15px” type=”classic:responsive-text” istrusted=”1″][/cs_content]