Stillas

[cs_content][cs_element_section _id=”1″ ][cs_element_layout_row _id=”2″ ][cs_element_layout_column _id=”3″ ][cs_text class=”h-responsive”]

Fra 01.01.2016 kom nye regler vedrørende brukerkurs og sertifisert opplæring på stillas. Vi gjennomfører brukerkurs på systemstillas/ rullestillas i høyder fra 2 til 5 meter og fra 5 til 9 meter. Stillasopplæringen består av to moduler: Modul 1 er teori og modul 2 er grunnleggende praksis.

Kursbevis vil bli utstedt i bankkortformat til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.

Ta kontakt for informasjon og tilbud.[/cs_text][x_gap size=”500px” class=”cs-hide-md cs-hide-sm cs-hide-xs”][/cs_element_layout_column][/cs_element_layout_row][/cs_element_section][cs_responsive_text selector=”.h-responsive” compression=”3.0″ min_size=”5px” max_size=”15px” type=”classic:responsive-text” istrusted=”1″][/cs_content]