Varme arbeider

[cs_content][cs_element_section _id=”1″ ][cs_element_layout_row _id=”2″ ][cs_element_layout_column _id=”3″ ][cs_text class=”h-responsive”]

Vi tilbyr kurs i varme arbeider.

Mål for kurset er å gi den som utfører varme arbeider de nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger til sikker utførelse av varme arbeider.

Kurset er lagt opp som en kombinasjon av teori og praktiske øvelser med en avsluttende eksamen. Ved bestått teoretisk eksamen og slukkeøvelse mottar hver enkelt deltaker et sertifikat for varme arbeider fra Norsk Brannvernforening. Sertifikatet har 5 års gyldighet.

Ta kontakt for tilbud og informasjon.

[/cs_text][x_gap size=”450px” class=”cs-hide-md cs-hide-sm cs-hide-xs”][/cs_element_layout_column][/cs_element_layout_row][/cs_element_section][cs_responsive_text selector=”.h-responsive” compression=”3.0″ min_size=”5px” max_size=”15px” type=”classic:responsive-text” istrusted=”1″][/cs_content]