Kompetanseheving for din bedrift

DEN SMARTE VEI TIL MÅLET!

Et bredt kurstilbud

Vi tilbyr kurs og rådgivning innenfor anlegg, industri, oppdrett og transport.

Arbeidsvarsling

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling. Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeid på og ved alle offentilige veier, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke. Opplæringen tilbys i samarbeid med godkjent instruktør.


Bestill nå

Fallsikring

Fallsikringsutstyr skal brukes der det er fare for fall og arbeidshøyden er mer enn 2 meter over underlaget. Dette kurset tar for seg de viktigste elementene i faget og gir en grunnleggende dokumentert opplæring. Opplæringen tilbys i samarbeid med godkjent, dokumentert og sertifisert opplæringsbedrift.


Bestill nå

Lastebilkran

Kurset vil gi god innsikt i prinsippene for lastebilkranens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.
Bestått praktisk prøve vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av lastebilkran. Opplæringen tilbys via godkjent sertifisert opplæringsvirskomhet angitt i kursoversikten.


Bestill nå

Masseforflyttningsmaskin

Alle som skal føre en anleggsmaskin i Norge må ha gyldig kompetansebevis for den aktuelle maskintypen. For å føre en anleggsmaskin må man ha gjennomgått sertifisert sikkerhetsopplæring på den enkelte maskintypen. Vår opplæring omfatter maskinklassene M1 – M6. Opplæringen tilbys via godkjent sertifisert opplæringsvirskomhet angitt i kursoversikten.


Bestill nå

Personløfter

Liftkurs gir grunnleggende sikkerhetsopplæring for operatører av personløftere. Liftkursets teoridel omfatter klasse A, B og C. Ved riktig håndtering av utstyret kan uhell og ulykker unngås. Opplæringen tilbys i samarbeid med godkjent, dokumentert og sertifisert opplæringsbedrift.


Bestill nå

Stillas

Vi gjennomfører brukerkurs på systemstillas/ rullestillas i høyder fra 2 til 5 meter og fra 5 til 9 meter. Stillasopplæringen består av to moduler: Modul 1 er teori og modul 2 er grunnleggende praksis.
Kursbevis vil bli utstedt i bankkortformat. Opplæringen tilbys i samarbeid med godkjent, dokumentert og sertifisert opplæringsbedrift.


Bestill nå

Traverskran

Vi gir kursdeltakerne en god teoretisk innføring i sikker bruk av Traverskran inkl. G11, samt god innsikt i prinsippene for kranens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.  Opplæringen tilbys via godkjent sertifisert opplæringsvirskomhet angitt i kursoversikten.
Bestill nå

Truck

Alle som skal føre truck må ha gjennomgått sertifisert sikkerhetsopplæring og gyldig kompetansebevis på den enkelte trucktype.  Vi tilbyr truckførerkurs for alle klasser: Truck inntil 10 tonn, C1 teleskoptruck og C2 rundsvingende teleskoptruck og stortruck T8 over 10 tonn. Opplæringen tilbys via godkjent sertifisert opplæringsvirskomhet angitt i kursoversikten.


Bestill nå

Varme arbeider

Kurset gir den som utfører varme arbeider de nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger til sikker utførelse av varme arbeider. Det er lagt opp som en kombinasjon av teori og praktiske øvelser med en avsluttende eksamen. Ved bestått teoretisk eksamen og slukkeøvelse mottar hver enkelt deltaker et sertifikat for varme arbeider fra Norsk Brannvernforening. Sertifikatet har 5 års gyldighet. Opplæringen tilbys i samarbeid med godkjent instruktør.


Bestill nå

ATV

Våre ATV kurs gir deg dokumentert sikkerhetsopplæring i ATV. På et ATV kurs vil du få opplæring i både teori og praksis fra kyndige instruktører. Dette vil hjelpe deg med sikker bruk av ATV-en og for å unngå ulykker. Målgruppe for kurset alle som på en sikker og god måte skal kunne bruke ATV i arbeid. Vårt kurs består av en teoridel med eksamen og deretter praktisk kjøring i løype og terreng. Opplæringen tilbys i samarbeid med godkjent, dokumentert opplæringsbedrift.


Bestill nå